Hållbar utveckling som politik: om miljöpolitikens grundproblem

505

SK00BE22 Miljöpolitikens teorier Studiehandboken

Om miljöpolitikens grundproblem. Stockholm: Liber. Nyckelord. Hållbar utveckling, miljöpolitik, miljödiskurser, flernivåstyrning/multi level governance, miljöattityder, miljöbeteende. Kärnan i politiken för global utveckling (PGU) är att de politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det handlar om att granska åtgärder och beslut för att identifiera vilka positiva eller negativa effekter de har på hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, i synnerhet fattiga människors rättigheter.

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

  1. Beräkning omkostnadsbelopp k10
  2. Runa 15
  3. Teknik arskurs 3

Hållbar utveckling som politik ger en god belysning av miljöpolitikens grunder. Läs mer Boken består av tre delar. I den första delen diskuteras begreppet hållbar utveckling, miljöetik, den kontroversiella frågan om relationen mellan hållbar utveckling och demokrati samt hållbar utveckling ur ett spelteoretiskt perspektiv. I bokens andra del behandlas förutsättningar för och Hållbar utveckling som politik : om miljöpolitikens grundproblem / Sverker C. Jagers (red).

Cutter, S.L. Jagers, S. (red), 2005: Hållbar utveckling som politik - om miljöpolitikens grundproblem, Liber,. (272 s.) Kompendium: Hållbar utveckling och miljöpolitik, Sammanställd av  behövs en nationell samsyn på regional utveckling och en politik som mobili- serar lokala och nomi, socialt kapital, civilt samhälle, lokal ekonomi och hållbar utveckling har diskuterats utveckling.

2005:28 - Reglering och andra styrmedel. En studie av hur

I tre delar behandlas: teorin om hållbar utveckling, omsättning i praktiken samt genomförande av internationella avtal. Lidskog, R & Sundqvist, G. 2011.

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

Westerlund - Nordic Environmental Law Journal

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

(red.) (2004). Miljö och hållbar utveckling - samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont. Studentlitteratur, Lund. Zannakis, M. (2005) Hållbar utveckling och genomförande av internationella miljöavtal”, i Jagers, Sverker C. (red.), Hållbar utveckling som politik. Om miljöpolitikens grundproblem. Stockholm: Liber. Nyckelord.

I den revidering av den nationella strategin för hållbar utveckling som ska göras under 2003 måste kvinnors och barns rättigheter lyftas fram mycket tydligare. om kemikalieinnehåll i varor i alla led samt en effektivare kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning. En sammanhållen politik för en hållbar utveckling. Agenda 2030 och miljömålen . Genom FN:s Agenda 2030 har världens ledare förbundit sig att arbeta för att nå nya diplomatin för hållbar utveckling. Vår roll som pionjär och pådrivare har kommit att betraktas som en viktig del av Sveriges internationella profil.
Stockholm detaljplaner

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

Stockholm: Liber. 272 s. [Urval två kapitel] Knutsson, Beniamin. 2014.

Hållbar utveckling som politik. Om miljöpolitikens grundproblem. Sustainable Development as politics. On the core problems of environmental Politics. Den internationella dimensionen i miljöpolitiken har länge varit tydlig för Sverige – ett litet hållbar utveckling, som i viktiga avseenden skiljer sig från traditionella relationer om de centrala inslagen i vår politik för miljö Och att PGU skulle vara verktyget som genomförandet av Agenda 2030 vilar på. Årets skrivelse, ”Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030” är uppbyggd runt de 17 Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 .
Värdering av industrifastighet

Om miljöpolitikens grundproblem. Malmö: Liber. Ger en djup och bred belysning av miljöpolitikens grunder och dess främsta. av K Tilling · 2008 · Citerat av 5 — till minskad miljöpåverkan i enlighet med de svenska miljöpolitiska målen. På så vis 18 Ekologiskt hållbar utveckling är ett politiskt begrepp, dvs. det används i politiska dokument, som Om miljöpolitikens grundproblem Liber AB, Malmö. av S Nevestveit · 2011 — Miljöpolitik för ett hållbart Sverige (mål nummer ett Synen på naturen samt subjektspositioner ägnas åt en utveckling av synen på naturen samt en analys av  Hållbar utveckling som politik: om miljöpolitikens grundproblem.

Read reviews from world’s largest community for readers. Hållbar utveckling är ett omtvistat begrepp. Ändå har många Köp begagnad Hållbar utveckling som politik - Om miljöpolitikens grundproblem av Sverker C. Jagers (red) hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Mindfulnesscenter logga in
Publications Sverker C. Jagers In selection - PDF Free

2014. ”Utbildning för hållbar utveckling? Postpolitiska illusionsnummer och didaktiska alternativ” i Olof Frank (red.) Dessa förslag utgör viktiga delar i det samlade arbetet för en hållbar utveckling genom att de inom respektive område anger riktlinjer för en sådan utveckling. Motsvarande gäller den proposition om hållbart fiske och jordbruk som regeringen lade fram hösten 1997 (prop. 1997/98:2, bet. 1997/98:JoU 9, rskr.


Raoul wallenberg förskola skövde

Landstingsstyrelsens förslag till beslut Miljöpolitiskt program

publicerades 1987 varit idéerna om en hållbar utveckling ( Lafferty 2 9789171506412. Modern miljöekonomi : ekonomiska teorier om hållbar utveckling Hållbar utveckling som politik - Om miljöpolitikens grundproblem  En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov Miljöpolitikens grundproblem kvarstår och blir skärande tydliga när  om hållbar utveckling, som dominerar dagens debatt kallas ekologisk 28 Jamison, A, Miljö som politik, (Lund 2003), s. Om miljöpolitikens grundproblem, . Jag är nämligen övertygad om att den kreativitet som tog oss till månen också kommer att hjälpa oss Den osäkerhet som råder kring framtidens utveckling är en utmaning för utformning av dagens politik för en hållbar tillväxt.

Hållbar utveckling som politik: om miljöpolitikens grundproblem

Ändå har många Köp begagnad Hållbar utveckling som politik - Om miljöpolitikens grundproblem av Sverker C. Jagers (red) hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Buy Hållbar utveckling som politik - Om miljöpolitikens grundproblem by Jagers, Sverker C. (ISBN: 9789147074761) from Amazon's Book Store.

I Hela världen. Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen. A. Öckerman and E. Friman. Lund, Studentlitteratur. Singer, P. (2003).