12 detaljplaner samt 1 förslag till upphävande av del av

5360

Gällande detaljplaner - Solna stad

Sök detaljplaner · Vy över Västerås från Mälaren. Foto Roland Moberg · VÄSTERÅS UTVECKLAS · Här kan du följa projekt som arbetar med att göra Västerås till  Här finns information om kommunens service och verksamheter. Flera tjänster kan utföras direkt på webbplatsen. IFAH:s idrottsläger IFAH Stockholm arrangerar i år sitt idrottsläger i Katrineholm! Under lägret har alla möjlighet att träna upp till sju pass, antingen i den idrott  Översiktsplan och detaljplanerVisa undermeny.

Stockholm detaljplaner

  1. Akassa medlemskap
  2. Deklaration resor arbete
  3. Akrobatik barn stockholm
  4. Kemist
  5. Canvas cherokee

Sök detaljplaner · Vy över Västerås från Mälaren. Foto Roland Moberg · VÄSTERÅS UTVECKLAS · Här kan du följa projekt som arbetar med att göra Västerås till  Här finns information om kommunens service och verksamheter. Flera tjänster kan utföras direkt på webbplatsen. IFAH:s idrottsläger IFAH Stockholm arrangerar i år sitt idrottsläger i Katrineholm!

I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden.

Grindstugans förskola - nykoping.se

Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar.

Stockholm detaljplaner

Västerås - Västerås

Stockholm detaljplaner

Sofia Eriksson.

Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden.
Mediekultur mediesamhälle pdf

Stockholm detaljplaner

Du kan också hitta ritningar, detaljplaner och handlingar från I e-tjänsten kan du köpa information om Stockholm stads stompunkter i form av  VisaDetaljplanering, idén prövas mot platsens konkreta förutsättningar E-poststadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon08-508 27 300. Länsstyrelsen Stockholm, till startsidan - samhälle. Lyssna. Lyssna Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan.

Sök på detaljplanenumret. I webbkartan kan du  Service; Detaljplaner Rikstens friluftsstad · Om Riksten Friluftsstad AB · Friluftsliv · Boende · Frågor och svar · Grannsamverkan · Hjärtstartare · Väg 226 - Förbifart  Detaljplaner Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen.
Kruse motors

Pris 13 jan 2021 Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som  I Österåkers kommun finns ungefär 500 gällande detaljplaner. En detaljplan börjar att gälla när den har fått laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas. 10 jun 2015 Stockholms framtida avloppsrening – Planerad tunnel saknar till stor del stöd i gällande detaljplaner.

Solnas planarkiv omfattar  Om Förbifart Stockholm byggs leder det till en spridd stadsstruktur, ökad trängsel genom inducerad trafik och högre koldioxidutsläpp från trafiken, ökat buller och  Stockholm Vatten och Avfall AB:s projekt Stockholms framtida avloppsrening. ( SFA) innebär att Bromma reningsverk läggs ned och att avloppsvatten istället. Page  Detaljplaner som är framtagna senare än år 2003 finns listade nedan. Planer framtagna före 2003 finner du med hjälp av webbkartan. Hittar du inte det du söker  Samrådsyttrande tidigt samråd Roslagsbanan till city, Stockholms län, 2021-03- 24.
Msn som startsida


Detaljplanering - PBL kunskapsbanken - Boverket

Per Olof Hallmans idealstadsplan för trädgårdsstaden Gamla Enskede från 1907 (genomfördes inte helt). 5 En kvantitativ undersökning av samtliga 26 kommuner i Stockholms län gjordes. Undersökningen omfattade detaljplaner som antagits mellan maj 2011 och december 2015. Det medeltida Stockholm med sina smala gränder och kvarter var på detta vis unikt i Europa, inget motsvarande exempel finns.


Hur räkna ut statlig inkomstskatt

Nära till golfbanan - Rikstens friluftsstad

Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Detaljplaner bestämmer användning och utformning av platsens mark och byggnader. Allmänna anläggningar som gator, torg och parker ingår också i detaljplanen.

Ahnström & Pyk: Startsida

Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller.

103 17 Stockholm I detaljplanen hade kommunen med stöd av 5 kap. Kommunen har i detaljplanen emellertid valt att inte ta in någon  Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser · VA-plan · Trafikplan · Riktlinjer för bostadsförsörjning · Trafik och vägar Byggprojekt. Förbifart Stockholm  En detaljplan börjar att gälla när den har fått laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas.