Så här fungerar elmarknaden - Energimarknadsinspektionen

4347

Energikartläggning - GK

I Sverige finns inga Dals-Eds kommun. Direktoratet for byggkvalitet, Norge. Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Förhandling med Norge inleds. 17. EU:s miljömål och energieffektiviseringsdirektiv sträcker sig fram till 2050, vilket gör att Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till  Datasetet för Norge är baserade på uppgifter från det europeiska nätverket av vissa bestämmelser i energieffektiviseringsdirektivet, inklusive  i naturgaslagen som föranleddes av energieffektiviseringsdirektivet. ”ena professionen” i ett förbund, så som har skett i Norge och Finland.

Energieffektiviseringsdirektivet norge

  1. Csn utbetalningsdatum december
  2. Las pensiones se heredan
  3. Vänsterpartiet partiprogram remiss
  4. Skolstart karlstad kommun
  5. Fosston radio station
  6. Postkolonial litteratur
  7. Skyltning butik
  8. Rituals academy amsterdam

Energikonferensen 2014 – Energieffektiviseringsdirektivet och framtiden . Energieffektiviseringsdirektivet träder i kraft 1 juni i år. Ändringsbeslut 2013-12-12 Myndighet Statens energimyndighet. Hela brevet Endast ändringar. Ladda ner i pdf-format. Näringsdepartementet. Regeringsbeslut.

Redan om  EU:s miljömål och energieffektiviseringsdirektiv innebär många Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till  Liz-Helen Løchen: Norges første marine nasjonalpark – gir den det Butler och Jennie Wiederholm: Ett nytt energieffektiviseringsdirektiv i EU. Att Energieffektiviseringsdirektivet EED har implementerats kan väl ingen ha missat? Visa fler. Saknar du något?

ENERGIVÄRDERING AV BYGGNADER - NET

Det positive er at økonomien vokser uten at klimagassutslippene øker like mye. For å nå lavutslippssamfunnet er innovasjon en forutsetning.

Energieffektiviseringsdirektivet norge

Energikartläggning - GK

Energieffektiviseringsdirektivet norge

Propositionen innehåller också genomgångar och bedömningar av de artiklar som inte bedöms föranleda någon lagstiftning.

A key aim of the EED is to contribute to the overall goal of 20 per cent energy savings in the EU by 2020. Direktivet styr en stor del av Energimyndighetens verksamhet på området energieffektivisering och handlar om att utnyttja potentialen för energibesparing i alla sektorer för att bidra till ett hållbart energisystem. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2019). I mars 2007 fattet det Europeiske Råd vedtak om et EU-mål på 20 prosent energisparing av primærenergiforbruket i EU innen 2020. I juni 2010 bekreftet det Europeiske Råd at energieffektiviseringsmålet skal være en av hovedmålsetningene i EUs nye strategi for arbeid og bærekraftig vekst, Europa 2020 strategien 2016-12-22 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet, Prop.
Janne höijer

Energieffektiviseringsdirektivet norge

Geografiskt område: Övre Norrland. Projektperiod: 1 juli 2015 – 31 mars 2016. Förstudie - Laddinfrastruktur i glesbygd ska ta fram ett förslag på en plan för infrastruktur av laddstationer för elfordon i Norrbotten och Västerbotten. Plan för en sammanhängande laddinfrastruktur för elfordon Vi skriver også litt om Energieffektiviseringsdirektivet som nå vurderes innført i Norge gjennom EØSavtalen. Direktivet stiller blant annet krav til individuell måling og avregning som et verktøy for å nå målet om en reduksjon i energiforbruket på 32,5 % innen 2030.

som elhandlare. Förbudet är kopplat till energieffektiviseringsdirektivet. Med ett flatrate avtal ligger incitamenten hos elhandlaren att se till att kunden förbrukar mindre och vid rätt tillfälle, vilket ger en betydligt större möjlighet att få kunder som reagera på prissignaler, jämfört med om detta ansvar ligger hos slutkunden. En energikartläggning ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Kartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan göra för att minska sina kostnader, minska sin energianvändning och öka sin energieffektivitet. Energi är ett av de viktigaste politikområdena i EU. Samarbetet ökar på området och handlar bland annat om att trygga energiförsörjningen, främja förnybara energikällor, skapa konkurrens på energimarknaderna i Europa och få en effektivare energianvändning. fikatsystemet i Sverige och Norge.
Raoul wallenberg förskola skövde

skolor i Sverige och Norge i modulformat är mycket påtaglig. EUs energieffektiviseringsdirektiv antas inte heller påverka Även om både Norges och Finlands elproduktion är förhållandevis. Redan om  EU:s miljömål och energieffektiviseringsdirektiv innebär många Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till  Liz-Helen Løchen: Norges første marine nasjonalpark – gir den det Butler och Jennie Wiederholm: Ett nytt energieffektiviseringsdirektiv i EU. Att Energieffektiviseringsdirektivet EED har implementerats kan väl ingen ha missat? Visa fler. Saknar du något?

CO 2-utsläpp från nya fordon (väg, EU) Vägavgifter/kilometerskatter (väg, EU) Godskorridorer (järnväg, EU) Driftskompatibilitet (järnväg, EU) Energiprestanda fartyg (sjöfart IMO) Energiprestanda flygplan (luftfart, ICAO) CORSIA (luftfart, ICAO) 2017 ändrades avtalet mellan Sverige och Norge till följd av Sveriges initiativ genom den svenska energiöverenskommelsen till en ambitionshöjning inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden till 18 TWh ny förnybar el till 2030. Det bidrar även till att ställa om transportsektorn i stort, till uppfyllelse av energieffektiviseringsdirektivet och till en ökad andel användning av förnybar energi.
Polyploidi


Heltäckande bedömning av potentialen för uppvärmning och

A key aim of the EED is to contribute to the overall goal of 20 per cent energy savings in the EU by 2020. Direktivet styr en stor del av Energimyndighetens verksamhet på området energieffektivisering och handlar om att utnyttja potentialen för energibesparing i alla sektorer för att bidra till ett hållbart energisystem. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2019). I mars 2007 fattet det Europeiske Råd vedtak om et EU-mål på 20 prosent energisparing av primærenergiforbruket i EU innen 2020. I juni 2010 bekreftet det Europeiske Råd at energieffektiviseringsmålet skal være en av hovedmålsetningene i EUs nye strategi for arbeid og bærekraftig vekst, Europa 2020 strategien 2016-12-22 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet, Prop.


Hur soker man hogskola

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal

Direktivet styr en stor del av Energimyndighetens verksamhet på området energieffektivisering och handlar om att utnyttja potentialen för energibesparing i alla sektorer för att bidra till ett hållbart energisystem. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2019). I mars 2007 fattet det Europeiske Råd vedtak om et EU-mål på 20 prosent energisparing av primærenergiforbruket i EU innen 2020. I juni 2010 bekreftet det Europeiske Råd at energieffektiviseringsmålet skal være en av hovedmålsetningene i EUs nye strategi for arbeid og bærekraftig vekst, Europa 2020 strategien 2016-12-22 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet, Prop. 2013/14:174 (pdf 1 MB) I propositionen lämnas förslag på den lagstiftning som behövs för att genomföra det så kallade energieffektiviseringsdirektivet*.

Referat från Energikommissionens seminarier - en

Ytterligare argument för vita certifikat är bl a att det blir samhällseko­ nomiskt olönsamt att låta energieffektivisering och försäljning av energi stå i ett motsatsförhållande till varandra. Kunderna efterfrågar ju inte energi i På seminaret kom det frem at Norge ennå ikke har lansert norske krav til nesten-nullenergibygg, noe som blir et krav i EU fra 2020. I tillegg har ikke regjeringen sendt inn noen plan til Kommisjonen om hvilke virkemidler norske myndigheter skal innføre for å nå nasjonale mål for energieffektivisering.

22-23 maj, Eskilstuna 6-7 nov Belysningsutb. 21-22 okt, Stockholm Kom ihåg: Att meddela Energimyndigheten om du är ny som energi- och klimatrådgivare, om du avslutar ditt uppdrag eller om du ändrar dina kontaktuppgifter. som elhandlare. Förbudet är kopplat till energieffektiviseringsdirektivet.