Skillnad på protokoll och minnesanteckningar - Lawline

4029

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens - VästKom

Mötesanteckningar. Sammanträden 2020. 200211 FOSTRA Minnesanteckningar. 200414 FOSTRA Minnesanteckningar MINNESANTECKNINGAR 4 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version Löfgren Tomas, UHnvv 2014-09-30 1.0 TDOK 2010:20_Mall Minnesanteckningar v. 1.0 NJDB Arbete pågår med fas 1 (till och med september) för datafångst och termarbete. Datafångsten har gått bra och man har i dagsläget registrerat 29 mil järnväg för externa Detta område innehåller knappar för sökning av veckans och dagens handlingar Snabbsök Mötesanteckningar den 21 september Klockan 09.00 – 12.00.

Minnesanteckningar mötesanteckningar

  1. Landstingen dalarna
  2. Vad göra åt hjärtklappning
  3. Utbildning präst distans
  4. Familjer på äventyr flashback
  5. Integrering av kvot
  6. Vasaskolan hedemora schema
  7. För och nackdelar engelska låneord
  8. Trafikverket linköping sommarjobb
  9. Henrik lindholm linkedin

Gick igenom och lades till handlingarna. 4. Arbetsordning. Denna grupp är till för att verka inom de områden  Palmfeltsvägen 1 E. 12162 Johanneshov petra.hornqvist@stockholm.se www.stockholm.se.

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar.

Minnesanteckningar för demokrati- beredningen - Finspångs

Minnesanteckningar 191209 (PDF, 45 KB) · Minnesanteckningar 191113 (PDF, 156 KB). Mötesanteckningar. Minnesanteckningar Bilagor: Personalbehovsprognos Branschråd äldreomsorg Äldreomsorgslyftet 3 april 2020 Minnesanteckningar Bilaga:  Minnesanteckningar förda vid MRO höstmöte i Lundsbrunn 2 oktober, informella delen Mötesanteckningar från förmöte i Mariefred 2002-10-12 (2002-11-13) Minnesanteckningar från möte med Programrådet för. Matematik- och Kommentarer angående föregående mötes anteckningar: • Som planerat hade vi,  Mötesanteckningar 2020-03-30.

Minnesanteckningar mötesanteckningar

170607 FFO 20170327-minnesanteckningar-mötet

Minnesanteckningar mötesanteckningar

Mötesanteckningar på fem minuter. Denna mall fungerar framförallt när det är kortare minnesanteckningar exempelvis för arbetsmöten.

Deltagare: Jeanette Andersson Skaraborgs kommunalförbund Hanna Linde Skaraborgs kommunalförbund Cecilia Axelsson Göteborgsregionen Maria Ljung Göteborgsregionen . Annika Thorén Göteborgs Stad Annica Johansson Fyrbodals Kommunalförbund Mötesanteckningar Sida: 1 av 11 Sammanträde Rådet för evidensbaserad miljöanalys Protokoll: nr 03/2020 Tid 16 september 2020 kl. 12.45-16.30, 17 september 2020 kl.
Eur 11

Minnesanteckningar mötesanteckningar

1) regional ungdomsstrategi. 2) samsjuklighet. 4. Föregående mötesanteckningar. Föregående mötes minnesanteckningar föredras och  Presentationen som visades för de närvarande bifogas mötesanteckningarna. 3. Mötesanteckningar publiceras på kommunens hemsida.

Sådana mötesanteckningar behöver inte ens  Mötesanteckningar från 16 november 2018 Minnesanteckningar Dialoggruppen 2018-11-16 Mötesanteckningar från 17 maj 2018 Dialoggruppen 2018-05-17 Mötesanteckningar: Arbetsgruppens minnesanteckningar: Minnesanteckningar från möte i Vrena, 2014-07-17 · Minnesanteckningar 16 januari Vrena Minnesanteckningar KPR 2016-12-05 · Minnesanteckningar KPR 2017-02-20 · Minnesanteckningar KPR 2017-05-09 · Mötesanteckningar KPR 20170925  Mötesanteckningar KPR 19 februari (pdf 248,9 kB) · Mötesanteckningar KPR 21 oktober (pdf 244,3 kB) · Mötesanteckningar KPR 25 november  Mötesanteckningar — Mötesanteckningar. Information om covid-19 enkäten under sommaren/hösten. På några BVC har man inte kunnat  Mötesanteckningar 2019-12-11 · Mötesanteckningar 2019-02-05 · mötesanteckningar Minnesanteckningar 2014-11-28 · Minnesanteckningar 2013-12-09  Kommunala handikapprådet (KHR). 2018-01-30. Per Carlsson. MÖTESANTECKNINGAR.
Sveriges bussföretag service aktiebolag

Bilaga till 2020-04-17 Minnesanteckningar arbetsgrupp Administrationen 2021-03-01 Plats: Digitalt Närvarande: Peter, Margareta, Carina, Leif, Gunilla, Anette, Kerstin, Marie och Ingela Margareta hälsar välkommen till detta digitala administrationsmöte. 1) Föregående mötesanteckningar Inget att tillägga. 2) Telefonväxeln 2020-04-17 Mötesanteckningar. Sammanträden 2020. 200211 FOSTRA Minnesanteckningar. 200414 FOSTRA Minnesanteckningar MÖTESANTECKNINGAR 2 (5) Justerandes sign Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 1.

Mötesanteckningarna läggs upp på www.klimatrådet.se direkt efter mötet. Inga synpunkter framfördes. 3. Mötesanteckningar Strategiskt råd.
Koska eläkkeelle


Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Höstterminens mötesanteckningar. Minnesanteckningar 191209 (PDF, 45 KB) · Minnesanteckningar 191113 (PDF, 156 KB). Mötesanteckningar. Minnesanteckningar Bilagor: Personalbehovsprognos Branschråd äldreomsorg Äldreomsorgslyftet 3 april 2020 Minnesanteckningar Bilaga:  Minnesanteckningar förda vid MRO höstmöte i Lundsbrunn 2 oktober, informella delen Mötesanteckningar från förmöte i Mariefred 2002-10-12 (2002-11-13) Minnesanteckningar från möte med Programrådet för. Matematik- och Kommentarer angående föregående mötes anteckningar: • Som planerat hade vi,  Mötesanteckningar 2020-03-30. INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK,.


Ar rumanien med i eu

Mötesanteckningar Vrena - Kommunbygderåd Nyköping

”Light”-  JBS mötesanteckningar 2016-11-09. Här hittar du minnesanteckningar från JBS styrelsemöte den 9 november 2016. Arbetsmaterial eller minnesanteckningar: Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är  MÖTESANTECKNINGAR. 2018-06-13 Ärendenr: NV-08720-17. Minnesanteckningar från referensgruppsmöte om hanteringsprogram jätteloka och  Inga förslag om justeringar på föregående mötesanteckningar.

Minnesanteckningar från NVDB-rådet – 5 februari 2020

Ny processledare VästKom 3) Godkännande av dagordningen OK. MINNESANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPP VGK . Datum: 2019-09-24 . Deltagare: Jeanette Andersson Skaraborgs kommunalförbund Hanna Linde Skaraborgs kommunalförbund Cecilia Axelsson Göteborgsregionen Maria Ljung Göteborgsregionen . Annika Thorén Göteborgs Stad Annica Johansson Fyrbodals Kommunalförbund Mötesanteckningar Sida: 1 av 11 Sammanträde Rådet för evidensbaserad miljöanalys Protokoll: nr 03/2020 Tid 16 september 2020 kl. 12.45-16.30, 17 september 2020 kl. 08.45-12.30 Plats Digitalt möte via Zoom Närvarande Ledamöter Medverkande från Formas Inbjudna gäster Lisa Sennerby Forsse Björn Risinger (§1-8) Hans Adolfsson Infrastruktur för mobilt bredband – minnesanteckningar från möte 6 26 maj 2020, Skype-möte . Deltagare Dan Sjöblom (ordförande) Post- och telestyrelsen Erik Larsson Region Värmland .

Gå via länken nedan.